Valikko:

Ajankohtaista:

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 18.6.2023
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 19.6.2022
lue lisää..

» Riskiarviointi
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 20.6.2021
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 29.6.2020
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 31.3.2019
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 25.3.2018
lue lisää..

» Hakemus/sopimus kiinteistön liittymisestä vesiosuuskuntaan
lue lisää..

» Liittymissopimuksen liitelomake
lue lisää..

» Tietosuojaseloste
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 26.3.2017
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan uudet säännöt, voimassa 29.09.2015 lähtien
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 päätökset
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan vuosikokous 29.3.2015
lue lisää..

Linkit:

UKI-KUSTAVI SAARISTOVESIOSUUSKUNTA VESILIITTYMÄN KÄYTTÖ, HUOLTO JA VASTUUKYSYMYKSET vv. 2013 / 2014(voimassa toistaiseksi):

YLEISTÄ

Vesiliittymä on tarkoitettu vain oman mökkikiinteistön veden tarpeisiin. Muille veden jakaminen on kielletty. Ns. maanpäällisiä letkuja käytettäessä, pitää niiden paineluokka tarkastaa ehdottomasti verkoston paineen kestäväksi. Varsinkin aurinkoisissa paikoissa letkut voivat rikkoutua ja niiden liittimet tai kiinnitykset liittimiin irrota! On ilmennyt tapauksia, joissa kyseiset liitokset ovat auenneet tai putkiin tullut repeämä ja vuoto aiheuttanut huomattavaa turhaa veden kulutusta! Vesilaitoksella havaitaan jatkuva kulutus, mikä tulkitaan vuodoksi. Vuotokohdan löytäminen vaatii huomattavan paljon työtä ja kallista ulkopuolista ammattiapua.

SYYS / KEVÄTHUOLTO:

Runkoventtiili suljetaan ennen pakkaskauden alkua mökkikauden päättyessä. Jäätymiselle alttiit putket ja putken osat tyhjennetään. Sulkeminen ja putken osien tyhjennys on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Talvikäyttäjät vastaavat liittymiensä jäätymisen estoista. Sähkölämmitteisten vesijärjestelmien käyttö estää jäätymisen. Rakentamattomalla tontilla oleva sulkuventtiili on suljettava ja maan päällinen putki pitää tyhjentää. Kiinteistöputkien venttiilit kannattaa jättää puolittain avattuna talven ajaksi. Keväällä päästetään runkoventtiilistä pieni määrä puulausvettä ja tarkastetaan liitosten pitävyys.

YHTEENVETO:

Vedenkulutus on koekäytön mukaan todettu arvion mukaiseksi. Näin on päätetty jatkaa toistaiseksi. Vesimittarien käsittely toisi huomattavan lisätyömäärän ja aiheuttaisi huomattavaa kustannusten nousua. Jatkossa liittymän omistajilta/haltijoilta laskutetaan vain perus- ja kulutusmaksuja.

Vesiliittymä on siis tarkoitettu vain kiinteistön omaan käyttöön ja havaituissa väärinkäytöksissä liittymä voidaan sulkea. Kiinteistön omistaja/haltija on vastuussa liittymän käytöstä, runkoventtiilin sulkemisesta ja kiinteistöön kuuluvien putkistojen tyhjennyksestä ennen pakkaskauden alkua. Mahdollisista tahallisista tai tuottamuksellisista väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä aiheutuvat kulut laskutetaan todellisten työ-, vesi- ja materiaalikulujen mukaan vahingon aiheuttajalta. Ns. tahattomasta vuodosta on ilmoitettava laskutusta varten, jotta kaikki eivät joudu kärsimään taloudellisesti "toisen huolimattomuudesta".

NAUTINNOLLISIA HETKIÄ PUHTAAN VEDEN KÄYTÖSSÄ!


kesavesi  talvivesi