Valikko:

Ajankohtaista:

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 18.6.2023
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 19.6.2022
lue lisää..

» Riskiarviointi
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 20.6.2021
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 29.6.2020
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 31.3.2019
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 25.3.2018
lue lisää..

» Hakemus/sopimus kiinteistön liittymisestä vesiosuuskuntaan
lue lisää..

» Liittymissopimuksen liitelomake
lue lisää..

» Tietosuojaseloste
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 26.3.2017
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan uudet säännöt, voimassa 29.09.2015 lähtien
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 päätökset
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan vuosikokous 29.3.2015
lue lisää..

Linkit:

Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 18.6.2023, lue lisää... (Word-tiedosto).


Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 19.6.2022, lue lisää... (Pdf-tiedosto).


Riskiarviointi, lue lisää... (Pdf-tiedosto).


Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 20.6.2021, lue lisää... (Pdf-tiedosto).


Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 29.6.2020, lue lisää... (Pdf-tiedosto).


Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 31.3.2019, lue lisää... (Word-tiedosto).


Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 25.3.2018, lue lisää... (Word-tiedosto).


Hakemus/liittymislomake, lue lisää... (PDF-tiedosto).

Liittymissopimuksen liitelomake, lue lisää... (PDF-tiedosto).


Tietosuojaseloste, lue lisää... (Word-tiedosto).


Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 26.3.2017, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 28.3.2016, lue lisää... (PDF-tiedosto).


Ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 päätökset lyhyesti:

- Liittymisestä osuuskunnan vesijohtoverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus. Rakennusvaiheen jälkeen vesijohtoliittymän hinta muodostuu osuuskunnan kokouksen vahvistamasta liittymismaksusta ja siihen lisätystä todellisista rakennuskustannuksista. Liittymismaksun vahvistaa osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana. Liittymisen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

- Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

- Osuuskunnan kokous vahvisti liittymismaksuksi 5.7.2015 alkaen 6500 €.

- Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus on kokouksessaan päättänyt valita Timo Hakalan Rantalainen Oy:stä Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunnan toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousasioiden hoito.

lue kokonaisuudessaan... (Word-tiedosto).


Ylimääräinen kokouskutsu 5.7.2015, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 29.3.2015, lue lisää... (Word-tiedosto).


Ylimääräinen kokous 6.7.2014, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 23.3.2014, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 24.3.2013, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 25.3.2012, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 27.3.2011, lue lisää... (Word-tiedosto).


Sääntömääräinen vuosikokous 28.3.2010, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous esityslista 2009 15.03, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 2009 15.03, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikertomus 2009, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 2009, lue lisää... (Word-tiedosto).


Toimintakertomus 2007/2008, lue lisää... (Word-tiedosto).


Muistio vuosikokouksesta 2008, lue lisää... (Word-tiedosto).


Muistio vuosikokouksesta 2007, lue lisää... (Word-tiedosto).


Vuosikokous 18.03.2007 klo. 14:00 Viikaisten koulun auditoriossa.