Valikko:

Ajankohtaista:

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan uudet säännöt, voimassa 29.09.2015 lähtien
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 päätökset
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 kokouskutsu
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan vuosikokous 29.3.2015
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan putkikartta suluin 30.3.2015
kuva..

» Ajankohtaista ja yhteystiedot sivut päivitetty 6.12.2014

» Käyttö ja huolto ja yhteystiedot päivitetty 27.10.2013

Linkit:

UKI-KUSTAVI SAARISTOVESIOSUUSKUNTA VESILIITTYMÄN KÄYTTÖ, HUOLTO JA VASTUUKYSYMYKSET vv. 2013 / 2014(voimassa toistaiseksi):

YLEISTÄ

Vesiliittymä on tarkoitettu vain oman mökkikiinteistön veden tarpeisiin. Muille veden jakaminen on kielletty. Ns. maanpäällisiä letkuja käytettäessä, pitää niiden paineluokka tarkastaa ehdottomasti verkoston paineen kestäväksi. Varsinkin aurinkoisissa paikoissa letkut voivat rikkoutua ja niiden liittimet tai kiinnitykset liittimiin irrota! On ilmennyt tapauksia, joissa kyseiset liitokset ovat auenneet tai putkiin tullut repeämä ja vuoto aiheuttanut huomattavaa turhaa veden kulutusta! Vesilaitoksella havaitaan jatkuva kulutus, mikä tulkitaan vuodoksi. Vuotokohdan löytäminen vaatii huomattavan paljon työtä ja kallista ulkopuolista ammattiapua.

SYYS / KEVÄTHUOLTO:

Runkoventtiili suljetaan ennen pakkaskauden alkua mökkikauden päättyessä. Jäätymiselle alttiit putket ja putken osat tyhjennetään. Sulkeminen ja putken osien tyhjennys on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Talvikäyttäjät vastaavat liittymiensä jäätymisen estoista. Sähkölämmitteisten vesijärjestelmien käyttö estää jäätymisen. Rakentamattomalla tontilla oleva sulkuventtiili on suljettava ja maan päällinen putki pitää tyhjentää. Kiinteistöputkien venttiilit kannattaa jättää puolittain avattuna talven ajaksi. Keväällä päästetään runkoventtiilistä pieni määrä puulausvettä ja tarkastetaan liitosten pitävyys.

YHTEENVETO:

Vedenkulutus on koekäytön mukaan todettu arvion mukaiseksi. Näin on päätetty jatkaa seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Vesimittarien käsittely toisi huomattavan lisätyömäärän ja aiheuttaisi huomattavaa kustannusten nousua. Jatkossa liittymän omistajilta/haltijoilta laskutetaan vain perus- ja kulutusmaksuja ( 50 euroa- painevesi, suihku, tms. sekä palju / 30 euroa muut ). Uuden vesiliittymän perushinta ilman asennuskuluja osuuskunnalle on 5.500 euroa; liittymän asennuskustannukset tulevat tämän päälle. Osuuskunta voi lähettää tiedotteita sähköpostitse - ilmoittakaa oikea voimassaoleva sähköpostiosoitteenne osoitteeseen: iida.vornanen@vst.fi. Postiosoitemuutokset voi tiedottaa myös samaan osoitteeseen.

Vesiliittymä on siis tarkoitettu vain kiinteistön omaan käyttöön ja havaituissa väärinkäytöksissä liittymä voidaan sulkea. Kiinteistön omistaja/haltija on vastuussa liittymän käytöstä, runkoventtiilin sulkemisesta ja kiinteistöön kuuluvien putkistojen tyhjennyksestä ennen pakkaskauden alkua. Mahdollisista tahallisista tai tuottamuksellisista väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä aiheutuvat kulut laskutetaan todellisten työ-, vesi- ja materiaalikulujen mukaan vahingon aiheuttajalta. Ns. tahattomasta vuodosta on ilmoitettava laskutusta varten, jotta kaikki eivät joudu kärsimään taloudellisesti "toisen huolimattomuudesta".

NAUTINNOLLISIA HETKIÄ PUHTAAN VEDEN KÄYTÖSSÄ!

Ongelmatilanteissa yhteys:

Runkoputkeen liittyvät tiedustelut: Markku Siivonen puh. 0440702099

Osuuskunnan hallitus:
Mikko Paavola pj. puh. 0405366635
Päivi Nurmi puh. 0505660068
Jouko Aalto puh. 0400717450
Seppo Valio puh. 0400531195
Heikki Blinnikka puh. 0440944919
Vakka-Suomen Tilikeskus: timo.hakala@vst.fi / puh. 0405365745

Hallitus


kesavesi  talvivesi